Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2009

Madonna skákala na švihadle. Bohužiaľ aj spievala


O takej tanečnej párty, akú predviedla Madonna vo štvrtok na pražskom Chodově, sníva asi každá hviezdička populárnej hudby. Dynamika, svetlá, laserová šou, choreografia – všetko precízne šľapalo. Bohužiaľ si táto blondínka povedala, že sa pokúsi aj spievať.
Reposted fromsober sober

July 17 2009

Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaapo182 apo182
Sponsored post
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge

May 19 2009

Reposted fromupirka upirka

May 15 2009

Na hrebeni Západných Tatier (slovensko-poľská hranica)

Ach... pošiel by som tam...

May 14 2009

Ale vláda vždy sa stara len o samou sebe...
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...